ฉันสามารถเปลี่ยนขอบเขตการประเมินของฉันได้หรือไม่  

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น