ฉันจะใช้งานตารางสรุปสถิติ EcoVadis ของฉันกับ SAQ หรือคำขอให้ทำแบบสอบถามอื่น ๆ จากลูกค้าที่อยู่นอกแพลตฟอร์ม EcoVadis ได้อย่างไร

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น